مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای طی پیامی ضمن تبریک هفته ملی مهارت بر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد در این پیام آمده است:
 آموزشهاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. وی افزود: اين آموزشها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخشهاي مختلف مي باشند، بلكه از طريق بستر سازي خود اشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبي بیان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای با توام نمودن آموزشهاي نظري و عملي اين امكان را براي فراگیران فراهم مي نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.

از سوی دیگر آموزش هاي فني حرفه اي مي تواند نقش بسزايي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي داشته باشد و توجه به آن منجر به پيشرفت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رويکردي که منجر به اشتغال زايي مي شود از جمله مواردي است که بايد به آن توجه ويژه اي شود تا بتواند نياز کشور را تامين کند.
در همين راستا يكي از پيش نيازهاي اساسي و به عبارتي يكي از مؤلفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتی، نيروي انساني است كه موتور محركه چرخه توسعه اقتصادي به شمار مي رود؛ نيروي انساني براي تأثيرگذاري بر فرآيند توسعه، نيازمند آموزش در سطوح و ابعاد مختلف است و آموزش های فنی و حرفه ای موثرترین آموزشها در حوزه توانمند سازی نیروی انسانی می باشد. در واقع ضرورت آموزش هاي فني و حرفه اي براي دور ساختن جمعيت جوان کشور از رخوت، فقدان مهارت و دانش و همچنين لزوم فعاليت همگاني براي مقابله با بيکاري گسترده و نقش اين نوع آموزش ها در هدايت آن به سوي استفاده از امکانات وسيع کشور امري واضح و روشن است. توانمند سازي نيروي انساني از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي ضمن همسويي با نياز بازار کار مي تواند در ارتقاء بهره وري و رشد پايدار اقتصادي که يکي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است، نقش بسزايي ايفا نمايد.
 
اینک در آغازین روزهای هفته ملی مهارت، فرارسیدن  6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای را به یکایک روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مربیان، کارکنان، کارآموزان، خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفه ای و همه تلاشگران عرصه مهارت آموزی تبریک عرض می نمایم. اميد است با فرهنگ سازي درست، زمينه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و به تبع آن توسعه منابع انساني فراهم و رشد ، پويايي و بالندگي را در جامعه شاهد باشيم.