آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد . (مقام معظم رهبری) ************************ این بخشهای مربوط به فنّی‌حرفه‌ای را باید تقویت کرد، باید افزایش داد.(مقام معظم رهبری)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

دوره گوهر تراشی مقدماتی با موفقیت به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز 

اولین دوره مقدماتی گوهر تراشی در مرکز زیرکوه با موفقیت به اتمام رسید در این دوره تعداد 12 کاراموز در 71 ساعت  گوهر تراشی مقدماتی را اموزش دیدندو همگی کاراموزان در امتحان پایان دوره نمره قبولی را کسب کردند 

 

اطلاعیه های مهم

سایت های مرتبط

استانداری خراسان جنوبی

پرتال استان خراسان جنوبی